top of page

פסטיבל הליכות ג'יין, המציין את מורשתה של ג'יין ג'ייקובס, מתקיים בחיפה משנת 2011. בשנות קיומו נערכו במסגרתו הליכות מרתקות במגוון נושאים שנגעו בתחומים רבים, בהם - ארכיטקטורה, חיבורים בין אורבניזם לטבע, אמנות על סוגותיה השונות, היסטוריה, חינוך, קהילה, עסקים ועוד. הפסטיבל הוא אירוע אזרחי המופק בהתנדבות, מובל ע"י אנשים מהקהילה וההליכות פתוחות לכל אחד ואחת וללא עלות.

bottom of page