top of page

גלריית תמונות משנים קודמות

פסטיבל הליכות ג'יין מתקיים בחיפה משנת 2011. בעשר שנות קיומו נערכו במסגרתו הליכות מרתקות במגוון נושאים שנגעו בתחומים רבים, בהם - ארכיטקטורה, חיבורים בין אורבניזם לטבע, אמנות על סוגותיה השונות, היסטוריה, חינוך, קהילה, עסקים ועוד. גלריית התמונות נותנת טעימה מההליכות שהתקיימו בשנים הקודמות.

bottom of page