top of page

כתבו עלינו...

העיתונות המקומית והארצית וגם בלוגים פרטיים בחרו לכתוב על הליכות ג'יין חיפה. 

כאן תמצאו לקט כתבות שפורסמו עלינו במהלך השנים. כמה מחמיא!

bottom of page