top of page

שיחות מקוונות

בשנת 2020 התחולל משבר הקורונה, אירוע עולמי שהשאיר אותנו בבית למשך תקופה ממושכת. למרות הסגר המתמשך והריחוק החברתי שנכפה עלינו החלטנו לקיים את ההליכות בחיפה, הפעם במתכונת של "שיחות מקוונות". השיחות נסובו סביב נושאים שונים ומגוונים הנוגעים לעיר והתקיימו בהשתתפות מאות אנשים. להלן לקט סרטונים והרצאות מקוונות לצפייה והאזנה מתוך שיחות ג'יין חיפה 2020.

bottom of page